Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige slaapverstoring door vliegverkeer: % 65-plussers

Percentage ouderen dat ernstige slaapverstoring door vliegverkeer ervaart