Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat geen slaapverstoring door wegverkeer <50 km/uur ervaart