Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen slaapverstoring door buren: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat geen slaapverstoring door buren ervaart