Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geurhinder van riolering/zuivering: % volwassenen

Percentage volwassenen dat matige of ernstige geurhinder van riolering/zuivering ervaart