Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geurhinder van bedrijven/industrie: % volwassenen

Percentage volwassenen dat ernstige geurhinder van bedrijven/industrie ervaart