Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geurhinder van landbouw/veeteelt: % volwassenen

Percentage volwassenen dat ernstige geurhinder van landbouw- en veeteeltactiviteiten ervaart