Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geurhinder van riolering/zuivering: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige geurhinder van riolering/zuivering ervaart