Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geurhinder van bedrijven/industrie: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige geurhinder van bedrijven/industrie ervaart