Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geurhinder van bedrijven/industrie: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geurhinder van bedrijven/industrie ervaart