Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geurhinder van landbouw/veeteelt: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geurhinder van landbouw- en veeteeltactiviteiten ervaart