Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige geurhinder van riolering/zuivering: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige geurhinder van riolering/zuivering ervaart