Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geurhinder van bedrijven/industrie: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat ernstige geurhinder van bedrijven/industrie ervaart