Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geurhinder van landbouw/veeteelt: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat ernstige geurhinder van landbouw- en veeteeltactiviteiten ervaart