Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige geurhinder van vliegverkeer: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat ernstige geurhinder van vliegverkeer ervaart