Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige stof/roet/rookhinder van wegverkeer: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat ernstige stof/roet/rookhinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart