Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige stof/roet/rookhinder van landbouw/veeteelt: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat matige of ernstige stof/roet/rookhinder van landbouw- en veeteeltactiviteiten ervaart