Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige stof/roet/rookhinder van (ver)bouwen/slopen/graven: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat ernstige stof/roet/rookhinder van bouwen, verbouwen, slopen, graven ervaart