Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige stof/roet/rookhinder van landbouw/veeteelt: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat ernstige stof/roet/rookhinder van landbouw- en veeteeltactiviteiten ervaart