Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige stof/roet/rookhinder van wegverkeer: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat ernstige stof/roet/rookhinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart