Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige stof/roet/rookhinder van vliegverkeer: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat ernstige stof/roet/rookhinder van vliegverkeer <50 km/uur ervaart