Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen stof/roet/rookhinder van vliegverkeer: % 19-plussers

Percentage 19-plussers dat geen stof/roet/rookhinder van vliegverkeer <50 km/uur ervaart