Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige stof/roet/rookhinder van opslag/productie van veevoer: % volwassenen

Percentage volwassenen dat matige of ernstige stof/roet/rookhinder van opslag/productie van veevoer ervaart