Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige stof/roet/rookhinder van vuurkorf/BBQ: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat ernstige stof/roet/rookhinder van vuurkorf/BBQ <50 km/uur ervaart