Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige stof/roet/rookhinder van vuurkorf/BBQ: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat matige stof/roet/rookhinder van vuurkorf/BBQ <50 km/uur ervaart