Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige stof/roet/rookhinder van tabaksrook van buren: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat matige stof/roet/rookhinder van tabaksrook van buren <50 km/uur ervaart