Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen stof/roet/rookhinder van tabaksrook van buren: % 19-64 jarigen

Percentage volwassenen dat geen stof/roet/rookhinder van tabaksrook van buren <50 km/uur ervaart