Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige stof/roet/rookhinder van vuurkorf/BBQ: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige stof/roet/rookhinder van vuurkorf/BBQ <50 km/uur ervaart