Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige stof/roet/rookhinder van scheepvaart: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige stof/roet/rookhinder van scheepvaart ervaart