Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige stof/roet/rookhinder van vliegverkeer: % ouderen

Percentage ouderen dat ernstige stof/roet/rookhinder van vliegverkeer <50 km/uur ervaart