Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige stof/roet/rookhinder van vuurkorf/BBQ: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige stof/roet/rookhinder van vuurkorf/BBQ ervaart