Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige stof/roet/rookhinder van landbouw/veeteelt: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige stof/roet/rookhinder van landbouw- en veeteeltactiviteiten ervaart