Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige stof/roet/rookhinder van tabaksrook van buren: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige stof/roet/rookhinder van tabaksrook van buren ervaart