Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige of ernstige stof/roet/rookhinder van opslag/productie van veevoer: % ouderen

Percentage ouderen dat matige of ernstige stof/roet/rookhinder van opslag/productie van veevoer ervaart