Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Matige stof/roet/rookhinder van vliegverkeer: % 65-plussers

Percentage ouderen dat matige stof/roet/rookhinder van vliegverkeer <50 km/uur ervaart