Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Geen stof/roet/rookhinder van vliegverkeer: % 65-plussers

Percentage ouderen dat geen stof/roet/rookhinder van vliegverkeer <50 km/uur ervaart