Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ernstige stof/roet/rookhinder van wegverkeer: % 65-plussers

Percentage ouderen dat ernstige stof/roet/rookhinder van wegverkeer <50 km/uur ervaart