Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezorgd over eigen gezondheid door bedrijven/industrie: % ouderen

Percentage ouderen dat wel bezorgd is over de eigen gezondheid door het wonen in de buurt van bedrijven/industrie