Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezorgd over eigen gezondheid door route voor gevaarlijke stoffen: % ouderen

Percentage ouderen dat bezorgd is over eigen gezondheid door de route van gevaarlijke stoffen