Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezorgd over eigen gezondheid door verontreinigde grond: % ouderen

Percentage ouderen dat bezorgd is over eigen gezondheid door verontreinigde grond