Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer bezorgd over woonomgeving door coronacrisis: % ouderen

Percentage ouderen dat meer bezorgd is over de woonomgeving door de coronacrisis