Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer bezorgd over woonomgeving door coronacrisis: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat meer bezorgd is over de woonomgeving door de coronacrisis