Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezorgd over eigen gezondheid door verontreinigde grond: % volwassenen en ouderen

Percentage volwassenen en ouderen dat bezorgd is over eigen gezondheid door verontreinigde grond