Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Bezorgd over eigen gezondheid door verontreinigde grond: % volwassenen

Percentage volwassenen dat bezorgd is over eigen gezondheid door verontreinigde grond