Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Meer bezorgd over woonomgeving door coronacrisis: % volwassenen

Percentage volwassenen dat meer bezorgd is over de woonomgeving door de coronacrisis