Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zorgen om gezondheid kind door (ver)bouwen, slopen, graven: % kinderen 0-11 jaar

Percentage kinderen 0 t/m 11 jaar warvan de ouders zorgen hebben om de gezondheid van hun kind door bouwen, verbouwen, slopen, graven in de leefomgeving.