Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Zorgen om gezondheid kind door landbouw, veeteelt: % kinderen 0-11 jaar

Percentage kinderen 0 t/m 11 jaar warvan de ouders zorgen hebben om de gezondheid van hun kind door landbouw- en veeteeltactiviteiten in de leefomgeving.