Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Coronaire hartziekten: CMF

Sterfte aan coronaire hartziekten in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen