Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Acuut hartinfarct: CMF

Sterfte aan acuut hartinfarct in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen