Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Overige hartziekten: CMF

Sterfte aan overige hartziekten in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen