Gezondheidsatlas GGD Kennemerland

Ziekten hart- en vaatstelsel: CMF

Sterfte aan ziekten van het hartvaatstelsel in regio Kennemerland t.o.v. Nederland, gecorrigeerd voor leeftijd- en geslachtsverschillen